Lucky Lucky

เกมส์สล็อตใหม่ Lucky Lucky จาก Habanaro ได้ประกาศเปิดตัวสล็อตเกมส์ใหม่ที่มีชื่อว่า Lucky Lucky แรงบันดาลใจของเกมส์มาจากสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ แรงบันดาลใจของเกมส์ Lucky Lucky มาจากสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ พื้นหลังจะเป็นการดีไซน์ที่สือถึงสิ่งที่โด่งดังของญี่ปุ่น นั้นก็คือต้นซากุระ เกมนี้ตั้งอยู่บนฉากหลังของเจดีย์พร้อมกับน้ำตกที่สง่างามข้างต้นซากุระ สัญลักษณ์ภาพเกมส์ Lucky Lucky ที่สำคัญๆจะมี

Read more